top of page

Kā samazināt apkures rēķinus?
Infografika

Jaunajā apkures sezonā iedzīvotājiem patiešām ir jārēķinās ar cenu pieaugumu. Siltumenerģijas tarifā ap 77% sastāda pirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas – pieaugot šīm izmaksām, attiecīgi palielinās arī rēķini, kas tiek piestādīti iedzīvotājiem.

Bet iedzīvotāji kopā ar savu ēku apsaimniekotājiem noteikti var ieviest vairākus uzlabojumus un veikt darbības, kas palīdzēs ietaupīt apkurei tērētos līdzekļus.

Siltumizolācija daudzdzīvokļu ēkās

Lielākie siltuma zudumi rodas, ja ēkā ir nepietiekama siltumizolācija vai arī tā ir novecojusi un vairs nepilda savas funkcijas. Tāpat cieš to māju iedzīvotāji, kuru ēkās nav veikti energoefektivitāti uzlabojoši remontdarbi – nav mainīti logi un ārdurvis, bēniņi un pagrabs nav atbilstoši siltināts utml. Savlaicīgi īstenojot ēkas siltināšanu, iespējams nodrošināt dzīvokļos komfortablu temperatūru, un, ja vienlaikus ir veikti arī uzlabojumi siltummezgla darbībā, tad visai mājai iespējams regulēt siltuma padevi atbilstoši temperatūrai ārā. Ja iedzīvotāji izvēlas veikt šādus uzlabojumus, ēkas apsaimniekotājs veiks termogrāfijas pakalpojumu un noteiks lielākās problēmzonas, kurās ēka zaudē siltumu. Iespējams nebūs nemaz nepieciešams veikt visas ēkas siltināšanu, bet pietiks tikai ar vienas ārsienas siltināšanu. Tomēr ēkas siltināšana ir pietiekami laikietilpīgs process, kuram nepieciešama sagatavošanās un dažādas dokumentācijas kārtošana. Bet, apkures sezona jau ir sākusies un ir lietas, ko paši iedzīvotāji var ievērot un īstenot savos mājokļos, lai efektīvāk izmantotu siltuma padevi dzīvoklim.

Siltuma zudumu mazināšana savā dzīvoklī - ieteikumi

Untitled design (1).png
  • Logi un durvis var radīt līdz pat 20% siltuma zudumu. Saviem spēkiem nosiltināt logus un durvis – izmantojot jau tik zināmos paņēmienus, piemēram, logu spraugas aizlīmēt ar speciālu silikona blīvgumiju. Arī ārdurvis iespējams šādi nosiltināt.​

  • Saulainās dienās atstāt atvērtas žalūzijas un visus aizkarus, lai telpa maksimāli uzsiltu no saules gaismas. Tāpat jāizvēlas aizkari/žalūzijas, kas neaizsedz radiatorus.

heater.png
  • Aiz radiatora iespējams uzstādīt speciālu folijas plēvi, kas palīdz siltumu izkliedēt pa visu telpu nevis “atdot” uzreiz caur ārsienu.

  • ​Ja dzīvokļa radiatoriem ir uzstādīti termostati, noteikti jāizmanto iespēja tos regulēt atbilstoši temperatūrai ārā un savam dzīvesveidam. Piemēram, nedēļas nogali pavadot ārpus mājas, temperatūru var noregulēt uz zemāku.

Untitled design (2).png
  • Vēdinot telpas, tiek samazināts tajā uzkrātais mitrums, taču visefektīvākais veids ir tās vēdināt pilnībā atverot logu uz īsu brīdi, nevis atstājot tos pusatvērtus ilgākā laika posmā.

Siltumenerģijas taupīšana koplietošanas telpās

Par siltumenerģijas taupīšanu jārūpējas ne tikai dzīvokļos, bet arī ēkas koplietošanas telpās – kāpnēs, gaiteņos un pagrabā. Nav iespējams izvairīties no ievērojamiem siltuma zudumiem, ja pagraba durvis un logi ir regulāri atvērti, vai ārdurvis netiek kārtīgi aiztaisītas. Arī bēniņu konstrukciju siltināšana var palīdzēt nodrošināt siltuma zudumu mazināšanu un komforta temperatūras atgriešanos dzīvokļos.

Individuāli siltummezgla uzstādījumi

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma ir iespējams apkures temperatūru koriģēt visas apkures sezonas garumā. Ekonomijas nolūkā samazināt to par noteiktiem grādiem (piemēram, nakts laikā) vai gluži otrādi - palielināt, tādējādi regulējot temperatūru atbilstoši katras mājas individuālajām vajadzībām. Būtiski, ka, samazinot telpas temperatūru par 1 grādu, tiek ietaupīti aptuveni 5% no apkures izmaksām.

Pirmais solis - audits

termografija_LN.png

Vietas, kur daudzdzīvokļu ēkai aizplūst siltums, vislabāk var konstatēt termogrāfijas pārbaudēs un attiecīgi veikt uzlabojumus. Termogrāfisko apsekošanu ēkām iespējams veikt tikai tad, ja āra temperatūras atšķirība no telpu temperatūras ir vismaz 10°C. Apsekošanas rezultātā var uzskatāmi redzēt, kuras vietas mājā rada lielākos siltuma zudumus. Energoauditu daudzīvokļu mājām ir iespējams veikt visa gada garumā, taču termogrāfiskie mērījumi jāatliek uz aukstāku sezonu.

Attēlā parādīts termogrāfijas apskates rezultāts: izteikti sarkana krāsa zem loga acīmredzami parāda, ka dzīvoklī esošā radiatora siltums tiek izvadīts caur sienu, nevis uz dzīvokli. Šajā konkrētajā gadījumā būtu ieteicams aiz radiatora izvietot speciālu siltuma atstarojošo folija plēvi.

Ja iedzīvotāji izvēlas veikt renovācijas un siltināšanas darbus visā ēkā, ir iespējams sasniegt gada siltumenerģijas ietaupījumu pat ap 40%-60%,
 

bet pie nosacījuma, ka tiek veikti kompleksi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, nevis, piemēram, tikai logu siltināšana. Protams, katras mājas situācija ir ļoti individuāla, jo energoefektivitāte ir atkarīga no mājas kopējā tehniskā stāvokļa.

 

Saviem klientiem piedāvājam veikt gan termogrāfisko ēkas apsekošanu, gan energoauditu. Balstoties uz šiem rezultātiem un vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem, kā arī piesaistot dažāda veida līdzfinansējumu, tiek sastādīts plāns mājas energoefektivitātes uzlabošanai. Šādā veidā esam jau realizējuši vairāk nekā 40  projektus visā Latvijā!

bottom of page