top of page

Energoefektivitāte

Gada laikā sniedzam vairāk nekā 200 enerģijas taupīšanas ieteikumu daudzdzīvokļu mājām.

Energoresursu optimizācijas risinājumi

Efektīva enerģijas taupīšana samazinās jūsu izdevumus.

Latvijas Namsaimnieks piedāvā

Energopatēriņa auditus rūpnieciskajām un sabiedriskajām ēkām saskaņā ar ES direktīvām.
Termovizuālās pārbaudes un vislielāko siltuma zudumu vietu noteikšanu.
Alternatīvu enerģijas avotu ekonomisko un tehnisko novērtējumu.

Veicamie darbi

Siltuma patēriņa rādītāju uzraudzība un kontrole.
Ēku stāvokļa novērtēšana un energoaudits.
Termovizuālās pārbaudes.
Konstrukciju siltināšanas risinājumi.

Ēku apkures sistēmu līdzsvarošana.

Vienmērīgas apkures risinājumu ieviešana.

Cik daudz klientu līdzekļu ir ietaupīts? 

Mūsu mērķis – samazināt līdzekļu izšķiešanu.

Ietaupīto naudas līdzekļu statistika

2018. gada 1. janvāris  - Iespējamo ietaupījumu aplēses 2018. gadā.

Ietaupīto naudas līdzekļu statistika
bottom of page