top of page

Par apkures sezonu 2023 / 2024

Par apkures pieslēgšanu

Mūsu pārvaldībā esošās mājas ir sagatavotas apkures sezonas uzsākšanai – veiktas visas nepieciešamās darbības un pārbaudes. Apkures pieslēgšana notiek, vadoties pēc klimatiskajiem apstākļiem, taču dzīvokļu īpašnieki, savstarpēji vienojoties, var lūgt uzsākt apkures pieslēgšanu arī ātrāk, pieņemot kopības lēmumu vai iesniedzot mājas pilnvarotās personas pieteikumu.

Mūsu klienti apkures pieslēgšanas jautājumus var ātri un ērti risināt, izmantojot platformu www.BonoDomo.lv, rakstot e-pastu uz namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv vai zvanot uz Klientu apkalpošanas centra tālruņa numuru 22 12 4444.

Valsts atbalsts 2023/2024 apkures sezonai - mērķēts atbalsts mazāk turīgām mājsaimniecībām

2023. gada 5. septembrī Ministru kabinets apstiprināja likumprojektu “Energoapgādes izmaksu atbalsta likums”. Atbalstu plānots noteikt mērķēti - konkrētām mājsaimniecību grupām ar zemu un vidēji zemu ienākuma līmeni. Atbalstu sniegs, ja energoresursu tirgus cena pārsniegs noteiktu cenu slieksni, ko noteiks un apstiprinās Ministru kabinets. Atbalsts pienāksies mājsaimniecībām, kuru ikmēneša izdevumi uz vienu tās locekli par mājokli varētu veidot 30% no mājsaimniecības ienākumiem. Plašāk lasiet Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapā kā arī Ministru kabineta mājaslapā.

bvkb_inforgrafiks_merkets_valsts_atbalsts-002.jpg

Kontakti neskaidrību gadījumā:

  1. Par atbalsta mehānismu, nosacījumiem un atbalsta piešķiršanas kritērijiem sazinieties ar Klimata un enerģētikas ministriju (pasts@kem.gov.lv; +371 63007329);

  2. Mājsaimniecību kvalificēšanās atbalstam (no brīža, kad atbalstu sāk piemērot) – Būvniecības valsts kontroles birojs (pasts@bvkb.gov.lv; +371 67013375; +371 68206992; +371 67013369; +371 67013312)

  3. Adreses sakārtošana – Valsts zemes dienests (info@vzd.gov.lv; +371 67038800)

 

Kā maksāt mazāk par apkuri?

Ikviena iedzīvotāja rokās ir vairāki instrumenti apkures rēķina mazināšanai. Aicinām izmantot praktiskus padomus, kas palīdzēs samazināt siltuma zudumus dzīvoklī, kā arī ietaupīt apkures izmaksas. Lasiet vairāk šeit.

Par rēķinu apmaksu

Lai mājai neveidotos parāds un tiktu nodrošināta nepārtraukta siltumapgāde, aicinām veikt rēķinu apmaksu norādītajā termiņā. Atgādinām, ka konkrētā dzīvokļa parāds par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. ūdens, siltumenerģija, ir visas mājas kopējais parāds un parāda uzkrāšanās gadījumā pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt šī pakalpojuma padevi. Ja rodas finansiālas grūtības, aicinām pēc palīdzības vērsties pašvaldības sociālajā dienestā.

Kā samazināt apkures rēķinus?
Infografika - atvērt

bottom of page