top of page

Biežāk uzdotie jautājumi

1

Kā man ir jārīkojas, ja esmu iegādājies dzīvokli, kuru apsaimnieko Latvijas Namsaimnieks?

Lai reģistrētu Jūs kā īpašnieku, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

  • Zemesgrāmatas apliecību ar tiesneša lēmumu;

  • Pieņemšanas-nodošanas aktu starp iepriekšējo un jauno īpašnieku;

  • Aizpildīts apliecinājums.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Līdz ar to jaunajam īpašniekam īpašumtiesības stājas spēkā ar tiesneša lēmumu, ko arī mēs ņemam vērā kā atskaites punktu. Pirkuma līguma vai pieņemšanas-nodošanas akta datums netiek ņemts vērā, veicot jaunā klienta ievadi sistēmā un rēķinu izrakstīšanu.

2

Kā notiek apsaimniekotāja maiņas process, ja mūs neapmierina esošais apsaimniekotājs?

Parasti kāds no mājas aktīvākajiem iedzīvotājiem ierosina apsaimniekotāja maiņu un vēršas pie mums. Mēs sagatavojam balsošanas dokumentus, kuri tiek aizpildīti mājas iedzīvotāju sapulces laikā. Ja 51% iedzīvotāju nobalso PAR, tad lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu un tālāko procesu mēs organizējam paši.

3

Ko darīt avārijas gadījumā?

Avārijas gadījumā lūdzam sazināties ar diennakts Klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 22124444 vai pieteikt to mūsu klientu e-vidē: www.e-manasmajas.lv. Mūsu avārijas dienests ierodas un lokalizē avāriju vidēji 1.5 h laikā. Ja Jums ir īpašuma apdrošināšana un ir cietis jūsu īpašums, tad neaizmirstiet sazināties arī ar Jūsu īpašuma apdrošinātāju.

4

Kādā termiņā ir jānodod ūdens skaitītāju rādījumi?

Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod no mēneša 25.datuma līdz 28.datumam. Pēc 28.datuma skaitītāju rādījumi netiek pieņemti.

5

Kā var nodot ūdens skaitītāju rādījumus?

Latvijas Namsaimnieks saviem klientiem ūdens skaitītāju rādījumus piedāvā nodot sekojošos veidos:

6

Vai  Latvijas Namsaimnieks sniedz atskaites dzīvokļu īpašniekiem?

Latvijas Namsaimnieks pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā sniedz atskaites dzīvokļu īpašniekiem par uzkrājuma fonda atlikumu un tā izlietojumu, dzīvojamās mājas bilanci, elektrības patēriņu, ūdens patēriņu u.c. rādītājiem, kā arī sagatavo un iesniedz dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas plānu nākamajiem gadiem. Atskaites pieejamas klientu pašapkalpošanās portālā www.e-manasmajas.lv.

7

Kā iespējams iepazīties ar mājas lietas dokumentiem?

Ar mājas lietas dokumentiem var iepazīties jebkurš dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarotā persona klātienē, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, iepriekš saskaņojot laiku un datumu un parakstoties par iepazīšanos ar dokumentāciju.

8

Vai Latvijas Namsaimnieks piedāvā meistaru pakalpojumus (santehniķis, elektriķis u.c.) klientu dzīvokļu vajadzībām?

Latvijas Namsaimnieks saviem klientiem nodrošina elektriķa, santehniķa, namdara u.c. atsevišķus pakalpojumus. Šie ir individuālie maksas pakalpojumi, par kuriem maksājumi tiek iekļauti nākamā mēneša rēķinā. Lai varētu informēt par sniegto darbu izmaksām, aicinām precizēt kādu darbu izpilde ir nepieciešama, iesūtot e-pastu klientu apkalpošanas centram (namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv) vai izmantojot tiešā kontakta/pieteikuma formu e-manasmajas.lv klientu profilā.

9

Kā tiek risinātas situācijas, kad dzīvojamajai mājai nepieciešams steidzams remonts, piemēram, avārijas gadījumā?

Ja ir veicams ārpuskārtas remonts, taču dzīvokļu īpašniekiem nav pietiekami naudas līdzekļi dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, Latvijas Namsaimnieks veic šos darbus un dzīvokļu īpašniekiem piedāvā iespēju norēķināties par veiktajiem darbiem, pievienojot darbu izmaksas ikmēneša rēķinā. Darbi uzskatāmi par ārpuskārtas, ja tie atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.907 nosacījumiem. 
Ja remonts nav avārijas, tad:

  1. Tiek gaidīts, līdz uzkrājuma fondā būs pietiekami finanšu līdzekļu remonta veikšanai;

  2. Kopība pieņem lēmumu par papildus iemaksu veikšanu dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, lai ātrāk uzkrātu nepieciešamos līdzekļus remonta veikšanai;

  3. Latvijas Namsaimnieks veic remontu par saviem finanšu līdzekļiem, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem samaksāt par veiktajiem remonta darbiem noteiktā termiņā.

10

Kā ir jārīkojas, ja drīzumā beidzas skaitītāju verifikācijas datums?

Informējam, ka Latvijas Namsaimnieks nesniedz skaitītāju verifikācijas pakalpojumu. To var veikt, izmantojot jebkuru sertificētu uzņēmumu.
Pēc skaitītāju nomaiņas, nomaiņas aktus lūdzam iesniegt, nosūtot tos uz namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv vai uzņēmuma juridisko adresi.
Skaitītāju verifikācijas datumu varat uzzināt ikmēneša rēķina apakšā. Ja datums nav norādīts, tad SIA „Latvijas Namsaimnieks“ nav zināms skaitītāja verificēšanas laiks un tas visticamāk ir beidzies. Ūdens patēriņa skaitītājs ir jāverificē/jāmaina ik pēc 4 gadiem, apkures skaitītājs ik pēc 2 gadiem.

Klientu apkalpošanas centrs

Mēs labprāt atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem!

bottom of page