top of page

Dzīve pēc ugunsgrēka

Ugunsgrēks daudzdzīvokļu ēkā ir viena no postošākajām nelaimēm, kas var atņemt cilvēku dzīvības un nodarīt milzīgu kaitējumu īpašumam. Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegto informāciju pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 8985 ugunsgrēki, no kuriem tieši daudzdzīvokļu ēkās izcēlušies 1307 ugunsgrēki.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Ilze Dāme-Birziņa atgādina, cik būtiski ir savos dzīvokļos uzstādīt dūmu detektorus. “Šogad bijuši jau 300 gadījumi, kuros dūmu detektors ir signalizējis par sadūmojumu. Līdz ar to iedzīvotāji vai kaimiņi ir paspējuši ļoti savlaicīgi izsaukt ugunsdzēsējus, izglābt cilvēku dzīvības un pasargāt no lielākas nelaimes. Visbiežākie iespējamie cēloņi aizdegšanās gadījumiem dzīvokļos ir tieši neuzmanīga rīcība ar uguni – smēķēšana telpās, bez uzraudzības atstātas sveces, uz plīts aizmirsts ēdiens. Kaut gan precīzu izmeklēšanu veic Valsts policija, VUGD apkopotā informācija liecina, ka tieši cilvēku neuzmanība visbiežāk noved pie ugunsgrēka ar traģiskām sekām,” stāsta VUGD speciāliste.

Ugunsgreks

Pirmās 24 stundas pēc ugunsgrēka

Ir ļoti daudz preventīvu pasākumu, ko iespējams veikt jau savlaicīgi – izvietot dūmu detektorus, apdrošināt savu īpašumu, uzmanīgi un atbildīgi rīkoties ar atklātu liesmu utml. Tomēr, ko darīt, ja ugunsnelaime ir notikusi? Kā rīkoties daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem šādos gadījumos?

Jebkura ugunsgrēka gadījumā primāri ir iesaistīts VUGD, kas ierodas pēc izsaukuma un likvidē ugunsgrēku. Tālāk ugunsgrēka izcelšanos un iespējamos vainīgos noskaidro Valsts policija. Daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopiena var vērsties Valsts policijā un lūgt ierosināt lietu, lai noskaidrotu visus apstākļus saistībā ar ugunsgrēku. Iedzīvotājiem noteikti nekavējoties jāinformē arī savs ēkas apsaimniekotājs, kas par ugunsgrēka faktu informēs visus dzīvokļu īpašniekus, un pēc nepieciešamības var pārstāvēt iedzīvotājus komunikācijā ar policijas pārstāvjiem.

Uzreiz pēc ugunsgrēka Valsts policija norobežo un apsargā notikuma vietu 24 stundu garumā. Pēc būvvaldes ekspertu atļaujas, Valsts policija var atļaut dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem iekļūt īpašumā, lai paņemtu savas personīgās mantas, ja tādas ir saglabājušās un netiek apdraudēta viņu dzīvība. Jāatceras, ka pat pēc ugunsgrēka nodzēšanas, ugunsdzēsēji rūpīgi pārbauda visu ēku, jo ventilācijas šahtās, pagrabā vai citās norobežotās vietās var turpināties gruzdēšana un sākties jauni uzliesmojumi.

Pēc vienas diennakts Valsts policija pārtrauc ēkas apsargāšanu, un, tālāk iedzīvotājiem jārīkojas atbilstoši konkrētās pašvaldības būvvaldes ekspertu atzinumam – ja ir droši, iedzīvotāji var atgriezties savās dzīvesvietās, savukārt, ja pastāv kādi apdraudējumi, tad piekļuve dzīvokļiem tiek liegta un ēkas iedzīvotājiem pašiem jāorganizē nama apsardze. Šajā gadījumā ēkas apsaimniekotājs palīdz atrast un organizēt ēkas apsardzi.

Iedzīvotājiem ir jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā pēc palīdzības. Pašvaldība pēc savām iespējām veic bez dzīvesvietas palikušo cilvēku īslaicīgu izmitināšanu – dienesta viesnīcās vai brīvajos pašvaldības dzīvokļos.

Gadījumos, kad būvvalde pieprasa norobežot piekļuvi ēkai, jo tā ir stipri cietusi ugunsgrēkā, ēkas apsaimniekotājs saskaņo būvvaldē būvprojektu un organizē darbus, lai šo prasību īstenotu –  noslēdz pieeju durvīm un logiem utml.

 

Dzīve pēc ugunsgrēka

Ugunsgrēka skarto ēku mēneša laikā apseko konkrētās pašvaldības būvvaldes darbinieki. Ēkas apsaimniekotājs var palīdzēt organizēt visas nepieciešamās ekspertīzes no komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kas pārbauda elektroinstalāciju, gāzes padeves sistēmu un siltuma apgādes sistēmu tehnisko stāvokli. Pēc būvvaldes atzinuma, ēkas apsaimniekotājs pasūta būvinženierim Tehniskās apsekošanas atzinumu, pēc kura saprotams veicamo darbu un apjoms un, kādi būtu veicamie projektēšanas un remonta darbi. Par remontdarbu īstenošanu tālāk jālemj ēkas dzīvokļu īpašniekiem. Iespējams, ka būvvalde ēku atzīst par nojaucamu, ja ugunsgrēka sekas bijušas īpaši postošas. 


Būtiski, ka bez būvvaldē saskaņota būvprojekta, ēkas dzīvokļu īpašnieku kopība nedrīkst uzsākt nekādus remontdarbus. Tas gan ir atkarīgs no tā, kas tieši ir dedzis un kādā apjomā. Saskaņojot būvprojektu būvvaldē, drīkst veikt konservācijas darbus, lai pasargātu atklātās konstrukcijas, piemēram, nodegušo jumtu pārsegt ar plēvi. Apkārtējo teritoriju drīkst sakārtot tikai gadījumos, kad tas nav bīstami dzīvībai. Pēc saskaņota būvprojekta seko nepieciešamie remontdarbi, un tad būvvalde pieņem objektu ekspluatācijā , lai pārliecinātos par darbu kvalitatīvu izpildi un to, ka iedzīvotāji droši var atgriezties savās mājvietās. Ja dzīvokļu īpašnieku vairākums nobalso par remontdarbu veikšanu, profesionāls ēku apsaimniekotājs palīdzēs raiti organizēt dokumentācijas sakārtošanu un saskaņošanu.
 

Ja daudzdzīvokļu ēka bijusi apdrošināta pret ugunsgrēku, iesniedzot visu nepieciešamo dokumentāciju, iespējams saņemt apdrošināšanas atlīdzību, kas palīdzēs segt remontdarbu izmaksas un zaudēto mantu vērtību. Apdrošinātāji atzīst, ka ugunsgrēks neuzmanība dēļ - viens no visbiežāk minētajiem iemesliem pieprasītajās atlīdzībās. Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem noteikti vajadzētu jau savlaicīgi apsvērt domu par kopīpašuma apdrošināšanu un individuālu dzīvokļu apdrošināšanas programmu. 
Gadījumā, ja ir ierosināta krimināllieta par ļaunprātīgu dedzināšanu un Valsts policija ir noskaidrojusi vainīgo, tad regresa kārtībā no vainīgās personas tiek piedzīti visi izdevumi.


Daudzas labdarības organizācijas sniedz palīdzību ugunsgrēkā cietušajiem – palīdzot sarūpēt pirmās nepieciešamības preces: silto apģērbu, mēbeles, traukus un citus sadzīves priekšmetus.   Pašvaldības var sniegt atbalstu ugunsgrēkā cietušā īpašuma atjaunošanā.
 

Nav noslēpums, ka izsaukumi uz ugunsgrēkiem palielinās tieši gada aukstajā laikā, kad aktīvi izmantojam sildierīces, kā arī dedzinām sveces Adventes vainagos un Ziemassvētku eglītēs. Uzmanīgi rīkojoties ar uguni, varam svētku laiku padarīt drošu un priecīgu!
 
Noderīgi padomi, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā un preventīvi sevi pasargāt šeit: www.vugd.gov.lv/lv/ugunsdrosiba

Raksts tapis sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

#latvijasnamsaimnieks #ugunsgreks #ugunsdrosiba

bottom of page