top of page

Izmaiņas SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

Tarifi no 2024 gada junija.jpg

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) akceptējusi SIA “Rīgas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kurš būs spēkā no 1. jūnija. Par ūdensapgādes pakalpojumiem no 1. jūnija SPRK apstiprinātais tarifs noteikts 1,27 EUR par kubikmetru (bez PVN), bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,03 EUR par kubikmetru (bez PVN) apmērā. 

Pateicoties tarifa projekta izskatīšanas gaitā "Rīgas ūdens" panāktajam ievērojami lētākas elektroenerģijas iepirkumam, jaunais tarifs būs par 5 centiem par kubikmetru mazāks, nekā sākotnēji tas bija ieplānots. Kopumā tarifa pieaugums būs par 7,5%.

“Rīgas ūdens” tarifu izmaiņas saistītas ar ikgadējo ekspluatācijas izmaksu pieaugumu – pilsētas tīklu remontiem, to atjaunošanai un uzturēšanai, kā arī 2023. gada otrajā pusē veiktajām investīcijām - lielākoties Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 izbūvē. Jaunā sūkņu stacija jau uzsākusi darbu, stājoties savu laiku jau nokalpojušās vecās kanalizācijas sūkņu stacijas vietā. Jaunā stacija ir videi ievērojami draudzīgāka un drošāka, kā arī ekonomiskāka.

bottom of page