top of page

Svarīgi par skaitītāju verificēšanu

Šobrīd jau var veikt skaitītāju nomaiņu vai to atkārtoto vai pirmstermiņa verificēšanu, tāpēc aicinām mājas iedzīvotājus pārliecināties par savā dzīvoklī esošo skaitītāju derīguma termiņu.

  • Kur var apskatīt ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņu?

Skaitītāja verifikācijas termiņa datums tiek norādīts apsaimniekošanas ikmēneša rēķina apakšējā daļā. Ja šis termiņš ir iztecējis, nav norādīts vai tuvojas beigām – lūdzu sazinieties ar mūsu klientu servisu 22 12 4444, lai pieteiktu skaitītāju nomaiņu, vai izvēlieties kādu no šī pakalpojuma sertificētiem sniedzējiem patstāvīgi.

  • Ja rēķinā neparādās skaitītāju verifikācijas termiņš?

Ja savā ikmēneša rēķinā neparādās skaitītāju verifikācijas termiņš, tas nozīmē, ka mums nav sniegta šī informācija vai – ka skaitītāju derīguma termiņš ir beidzies un jāveic to nomaiņa.

  • Kā rīkoties pēc skaitītāju nomaiņas?

Pēc skaitītāju nomaiņas, nomaiņas aktus lūdzam iesniegt, nosūtot tos uz namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv vai uzņēmuma juridisko adresi - Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV-1005.

Atgādinām, ka ūdens rādījumu iesniegšana pēc skaitītāju termiņa beigām netiek pieņemta – aprēķins šajā gadījumā tiek veikts, pamatojoties uz pēdējo trīs mēnešu vidējo patēriņu. Pēc trim mēnešiem skaitītājs tiek noņemts no uzskaites un tiek izrakstīta ūdens patēriņa starpība, pamatojoties uz ēkas pieņemto metodiku.

bottom of page