top of page

Ūdens patēriņa skaitītāju nodošanas kārtība un formāts

Informējam, ka no šī gada 4. marta stājās spēkā izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu kārtībā - tika atcelta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana papīra formātā.

tap-losing-water.jpg

Turpmāk ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus varēs iesniegt tikai elektroniski vai telefoniski:

  • pašapkalpošanās portālā vai mobilajā aplikācija BonoDomo;

  • sūtot e-pastā skaititaji@latvijasnamsaimnieks.lv – obligāti norādot adresi un dzīvokļa numuru vai klienta numuru;

  • zvanot diennakts klientu apkalpošanas centram, tel. 22124444.

! Atgādinām, ka ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus jāiesniedz katru mēnesi no 28. līdz 3. datumam.

Aicinām iedzīvotājus pārbaudīt savos īpašumos uzstādīto skaitītāju verifikācijas termiņu. Ja tiek konstatēts, ka tas ir beidzies ārkārtējās situācijas laikā vai nepilnu 3 mēnešu laikā pēc tās beigām, pienākums* ir nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu, nomaiņas akta un sertifikāta iesniegšanu pārvaldniekam trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas ir - līdz 2022. gada 28. maijam.

Atkārtotā ūdens patēriņa skaitītāja verificēšana būs jāveic līdz atkārtotās verificēšanas termiņa beigām.
Arī to ūdens patēriņa skaitītāju, kuru verificēšanas termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas, bet to atkārtoto verificēšanu kādu iemeslu dēļ nav izdevies veikt, tas jānodrošina triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām tas ir, līdz 2022. gada 28. maijam.
 

Skaitītāju nomaiņas dokumentus lūdzam iesniegt:

  • elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: skaititaji@latvijasnamsaimnieks.lv vai, izmantojot BonoDomo klienta profila saziņas iespēju

  • ar pasta starpniecību, sūtot uz biroja adresi: Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV1005

  • personiski, ierodoties mūsu birojā vai atstājot dokumentus pastkastē pie ieejas birojā.

* Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

bottom of page