top of page

Skaitītāju verificēšana pēc ārkārtējās situācijas

Verifikacija.png

Ekonomikas ministrija savā mājaslapā skaidroja, ka to skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, varēs veikt tikai tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus, tas ir, pēc ārkārtējās situācijas beigām. 
Aicinām iedzīvotājus pārbaudīt savos īpašumos uzstādīto skaitītāju verifikācijas termiņu. Ja tiek konstatēts, ka tas ir beidzies ārkārtējās situācijas laikā vai nepilnu 3 mēnešu laikā pēc tās beigām, pienākums* ir nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu, nomaiņas akta un sertifikāta iesniegšanu pārvaldniekam trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas ir - līdz 2022. gada 28. maijam.

Atkārtotā ūdens patēriņa skaitītāja verificēšana būs jāveic līdz atkārtotās verificēšanas termiņa beigām.
Arī to ūdens patēriņa skaitītāju, kuru verificēšanas termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas, bet to atkārtoto verificēšanu kādu iemeslu dēļ nav izdevies veikt, tas jānodrošina triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām tas ir, līdz 2022. gada 28. maijam.
 

Skaitītāju nomaiņas dokumentus lūdzam iesniegt:

  • elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: skaititaji@latvijasnamsaimnieks.lv vai, izmantojot BonoDomo klienta profila saziņas iespēju

  • ar pasta starpniecību, sūtot uz biroja adresi: Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV1005

  • personiski, ierodoties mūsu birojā vai atstājot dokumentus pastkastē pie ieejas birojā.

* Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

bottom of page