top of page

Saņemiet mājas apsaimniekošanas piedāvājumu

atbilstoši tieši Jūsu mājas vajadzībām!

Aizpildiet pieteikuma formu

Aizpildiet pieteikuma formu un mūsu speciālists tuvākajā laikā sagatavos un nosūtīs Jums individuālu apsaimniekošanas piedāvājumu.

 

Ja vēlaties uzdot papildus jautājumus, lūdzam sazināties ar uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālistiem.

E-pasts:

namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv

Tālr.:

+371 22 12 4444

KOMBINĒJIET pakalpojumus un cenu
KĀ VĒLATIES

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un uzturēšana

02.png
03.png
04.png

Administratīvie pakalpojumi: finanšu uzskaite, juridiskie pakalpojumi, lietvedība

01.png

Apsaimniekošanas plāns un aprēķins kārtējiem remonta darbiem

Avārijas dienesta pakalpojumu pieejamība

Apsaimniekošanas

pakalpojums

0.29 EUR/m²

05.png
06.png

Koplietošanas telpu uzkopšana

Mājas piegulošās teritorijas uzkopšana

Uzkopšanas pakalpojuma cena

atkarīga no individuāla uzkopšanas plāna

01

SAZINIETIES

02

SAŅEMIET

ar uzņēmuma pārstāvi

Latvijas Namsaimnieks piedāvājumu

03

PARAKSTIET

namu apsaimniekošanas līgumu

04

IZMANTOJIET

visas jaunās priekšrocības

bottom of page