top of page

Apkures sezonas noslēgšana - pakāpeniski līdz 28.04.2023.

Tarifu samazinajums_no junija 2023.jpg

Atgādinām, ka, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, apkures siltummezgla iestatījumi automātiski samazina apkures intensitāti, taču, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties virs 13°C-15°C (katras mājas siltummezgla iestatījumi ir individuāli – pēc iedzīvotāju pieprasījuma), invidualā siltummezgla automātiskā vadība siltumenerģijas apjomu samazina līdz minimumam vai atslēdz pilnībā.

Tas kļuvis iespējams, pateicoties SIA “Rīgas ūdens” panāktajam būtiskajam energoresursu izmaksu samazinājumam.
Par ūdensapgādes pakalpojumiem no 1. jūnija tarifs būs 1,16 eiro par kubikmetru apmērā (bez PVN), bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,94 eiro par kubikmetru (bez PVN) apmērā, šobrīd spēkā esošo attiecīgi 1,20 un 1,21 eiro par kubikmetru (bez PVN) vietā.

bottom of page