top of page

SIA "Rīgas ūdens" tarifa izmaiņas ar 01.03.2024.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē 25. janvārī akceptēts SIA “Rīgas ūdens” iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts. Jaunais tarifs stāsies spēkā no 1. marta un paredz esošā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa paaugstināšanu kopumā par aptuveni 2% jeb 4 centiem par kubikmetru. 

Koriģētais tarifa projekts nosaka, ka no 1. marta ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs būs 2,14 eiro (bez PVN) par kubikmetru pašreizējo 2,10 eiro (bez PVN) par kubikmetru vietā. Ar PVN tarifs būs 2,59 eiro par kubikmetru (pašlaik 2,54 eiro). Šāds pieaugums joprojām nesasniegs to tarifu līmeni, kāds bija 2023. gada sākumā, jo pērn jūnijā “Rīgas ūdens” samazināja tarifus par gandrīz 13%.

tarifs new.jpg

Par ūdensapgādes pakalpojumiem no 1. marta būs jāmaksā 1,17 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,97 eiro par kubikmetru (bez PVN) apmērā. Šobrīd spēkā esošais tarifs ir attiecīgi  ir 1,16 eiro ūdensapgādei un 0,94 eiro kanalizācijai par kubikmetru (bez PVN).
Laipni iesakām iepazīties ar ieteikumiem, kā ietaupīt līdz pat 25-30% no ierastā ūdens patēriņa! 

“Rīgas ūdens” tarifu izmaiņas lielākoties saistītas ar 2022. un 2023. gados veiktajām investīcijām, kas ļāva nodrošināt rīdziniekiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Izmaiņas citās tarifu pozīcijās nav veiktas.

Šādas tarifa korekcijas tiek veiktas saskaņā ar SPRK apstiprinātajiem grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, lai varētu savlaicīgi pārskatīt tarifus atbilstoši aktuālajām izmaksām un veiktajām investīcijām. Grozījumos iestrādāts risinājums, kas ļauj nodrošināt operatīvu tarifu pārskatīšanu, iekļaujot faktiskās kapitāla izmaksas.


Informācijas avots: 

SIA "Rīgas ūdens" mājaslapa

bottom of page