top of page

Apkures sezonas noslēgšana - pakāpeniski līdz 28.04.2023.

2109469388517717974.jpg

Atgādinām, ka, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, apkures siltummezgla iestatījumi automātiski samazina apkures intensitāti, taču, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties virs 13°C-15°C (katras mājas siltummezgla iestatījumi ir individuāli – pēc iedzīvotāju pieprasījuma), invidualā siltummezgla automātiskā vadība siltumenerģijas apjomu samazina līdz minimumam vai atslēdz pilnībā.


AS “Rīgas Siltums” pati saražo aptuveni 30% no nepieciešamās siltumenerģijas Rīgai, bet 70% iepērk no AS “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 ražotnēm un pieciem neatkarīgiem ražotājiem. AS “Rīgas siltums” kurināmo siltumenerģijas ražošanas vajadzībām iegādājusies publiskā iepirkuma ietvaros un biržas izsolēs, tādējādi izvēloties tirgū zemāko cenu no visiem cenu piedāvājumiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 79,2%.

Vairāk informācijas AS "Rīgas Siltums" mājaslapā.

bottom of page