top of page

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas tarifa izmaiņas ar 15.05.2023.

2109469388517717974.jpg

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus sešiem siltumapgādes komersantiem. Maijā un jūnijā siltumenerģijas tarifi samazināsies Rīgā, Talsos, Ikšķilē, Vangažos, kā arī Saldus pilsētā, Ezeres un Pampāļu ciemā.
Siltumenerģijas tarifs rīdziniekiem no š.g. 15.maija būs par 44,8% zemāks, un tas būs 91,26 EUR/MWh līdzšinējo 165,32 EUR/MWh vietā. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan kurināmā (šķeldas, dabasgāzes), gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam. Tarifu piemēro arī karstā ūdens uzsildīšanai.


AS “Rīgas Siltums” pati saražo aptuveni 30% no nepieciešamās siltumenerģijas Rīgai, bet 70% iepērk no AS “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 ražotnēm un pieciem neatkarīgiem ražotājiem. AS “Rīgas siltums” kurināmo siltumenerģijas ražošanas vajadzībām iegādājusies publiskā iepirkuma ietvaros un biržas izsolēs, tādējādi izvēloties tirgū zemāko cenu no visiem cenu piedāvājumiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 79,2%.

Vairāk informācijas AS "Rīgas Siltums" mājaslapā.

bottom of page