top of page

Apkures sezonas noslēgšana - pakāpeniski līdz 28.04.2023.

Atgādinām, ka, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, apkures siltummezgla iestatījumi automātiski samazina apkures intensitāti, taču, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties virs 13°C-15°C (katras mājas siltummezgla iestatījumi ir individuāli – pēc iedzīvotāju pieprasījuma), invidualā siltummezgla automātiskā vadība siltumenerģijas apjomu samazina līdz minimumam vai atslēdz pilnībā.

Izmaiņu pamatojums:

Klimata un enerģētikas ministrija ir izstrādājusi normatīvo regulējumu energoresursu izmaksu kompensēšanai mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni situācijās, kad energoresursu cenas ir ārkārtēji augstas.

Lai nodrošinātu, ka energoresursu piegādātājs laikus aprēķina maksu par mājsaimniecībā patērēto siltumenerģiju un piemēro valsts atbalstu, ir nepieciešams no dzīvokļu īpašniekiem ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus saņemt ātrāk, jo tiek rēķināts ne tikai apkurei patērētais siltumenerģijas apjoms, bet arī siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai.

Laipni atgādinām, ka pārvaldnieks ir starpnieks siltumenerģijas un ūdens padeves pakalpojuma sniegšanā. Mūsu uzdevums ir nodrošināt šī pakalpojuma saņemšanu dzīvokļos-uzturēt infrastruktūru un apsekot komunikācijas, kā arī nogādāt mājas kopējā skaitītāja rādījumus pakalpojuma sniedzējam. Visus aprēķinus, izmaksu sadalījumus un kompensācijas apmērus aprēķina pakalpojuma sniedzējs. Mēs aprēķināto maksu iekļaujam pārvaldīšanas rēķinos un saņemto maksu, pārvirzām pakalpojuma sniedzējam.

Aicinām visus jautājumus par energoresursu izmaksu kompensēšanu uzdot siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējam vai atbildīgajai ministrijai.

Papildus informācija par valsts atbalstu 2023/2024 apkures sezonā:

Klimata un enerģijas ministrija - mājaslapa www.kem.gov.lv, e-pasts pasts@kem.gov.lv, tālr. +371 63007329.

Kā var iesniegt skaitītāju rādījumus?

Aicinām skaitītāju rādījumus iesniegt klientu pašapkalpošanas portālā BonoDomo, sadaļā "Skaitītāji". Šis ir visērtākais un ātrākais veids, kā arī iespēja sekot līdzi savam patēriņam, jo šajā sadaļā ēti varat aplūkot arī iepriekšējo mēnešu rādījumus. 

Atgādinām, ka no 01.09.2023. ar e-pasta starpniecību skaitītāju patēriņa rādījumus vairs nevar iesniegt.

bottom of page