top of page

​Pagalmu labiekārtošana un daudzdzīvokļu nama atjaunošana– pieteikšanās valsts aizdevumam

“Esam dzirdējuši, ka drīzumā sāksies pieteikšanās ALTUM jaunajā programmā. Kā mēs varam pieteikt savu daudzdzīvokļu māju?”

 

Atbild “Latvijas Namsaimnieks” projektu vadītāja Inna Davidova:

 

​"Mēs kā ēku apsaimniekotājs vienmēr mudinam dzīvokļu īpašniekus jau savlaicīgi sākt gatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai brīdī, kad kāda līdzfinansējuma vai aizdevuma programma tiek atvērta, nav jātērē laiks apjomīgajam darbam ar iesniegšanai paredzētajiem dokumentiem.  Šī gada 9. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”, kas nozīmē, ka jau no septembra ALTUM sāks pieņemt pieteikumus valsts aizdevumam. Tātad šis ir īstais brīdis, lai jau savlaicīgi sāktu izstrādāt un saskaņot labiekārtošanas un inženierprojektus."

 

 

Ēku apsaimniekotāja atbalsts projekta īstenošanā

Ja daudzdzīvokļu mājā dzīvokļu īpašnieku kopība ir izvēlējusies pieteikties valsts aizdevuma programmai, tā var piesaistīt ēku apsaimniekotāju dokumentācijas formēšanā, iesniegšanā un projekta īstenošanā. “Latvijas Namsaimnieks” ir īstenojis jau vairākus projektus, kuros veiksmīgi nokārtots līdzfinansējums vai valsts aizdevums dažādu renovāciju projektu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās visā Latvijā. Piemēram, “Latvijas Namsaimnieks” filiāle Liepājā, SIA “Namu serviss APSE” palīdzēja 23 apsaimniekotajām mājām pieteikt energoefektivitātes uzlabošanas projektus, no kurām 13 mājām projekti jau ir sākuma stadijā, kad tiek gatavota dokumentācija renovācijas veikšanai. Šogad Liepājā plānots pabeigt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus 3 mājām, bet Rīgā ALTUM līdzfinansējums jau piešķirts divām mājām Viestura prospektā un uzsākti energoefektivitātes uzlabošanas darbi.

 

Finanšu pieejamība labiekārtošanas projektiem

Paredzēts, ka kopējais pieejamais finansējums aizdevumu izsniegšanai un zaudējumu segšanai ir 31 miljons eiro. Maksimālais aizdevuma apmērs vienam aizņēmējam, kas ir pilnvarotā persona, par vienu daudzdzīvokļu māju ir 400 000 eiro, nepārsniedzot 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Piesakoties šim aizdevumam, būs iespējams īstenot tos labiekārtošanas projektus, kuri katrai ēkai visvairāk nepieciešami – ieguldījumiem mājokļu tehniskā stāvokļa (tajā skaitā ēku drošuma) vai labiekārtojuma (piemēram, liftu modernizācijai vai nomaiņai) uzlabošanai. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi. Kredīta procentu likme ir plānota, sākot no 3,5% gadā.

 

Kādu projektu īstenošanai var pieteikt savu māju?

Aizdevums tiks piešķirts šādu pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājā:

  • būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai;

  • daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;

  • teritorijas labiekārtošanai;

  • daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai;

  • kā arī projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Ar detalizētu “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai” dokumentu iespējams iepazīties šeit – Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

Piesaki savu māju atbalsta programmai

 

Šobrīd rosinām dzīvokļu īpašniekus atsaukties līdzdalībai jaunajā programmā. “Latvijas Namsaimnieks” piedāvā izstrādāt un saskaņot labiekārtošanas un inženierprojektus, organizēt balsojumus par to veikšanu un izstrādi, kārtot projekta dokumentāciju un veikt tā īstenošanu.

 

“Latvijas Namsaimnieks” palīdzēs arī izvērtēt, vai konkrētā māja var tikt kvalificēta aizdevuma saņemšanai, jo ALTUM programmā ir noteikti kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēta aizdevuma piešķiršana.

Dzīvokļu īpašniekiem ir svarīgi vienoties, kāda projekta mērķim tie vēlas pieteikties programmai – izveidot vai paplašināt autostāvvietu, labiekārtot pagalmu, atjaunot ietves un gājēju celiņus, uzlabot iekšpagalma bērnu laukumus un apgaismojumu, nomainīt novecojušu liftu, atjaunot inženiersistēmas utml. Iespējas ir daudz – un tās noteikti jāizmanto, lai dzīvotu sakārtotā, drošā un labiekārtotā vidē.

 

Aicinām pieteikties “Latvijas Namsaimnieks” konsultācijai par šīs programmas atbalsta iespējām savai daudzdzīvokļu mājai, zvanot pa tālruni +371 22124444 vai rakstot e-pastā namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv

 

Pieteikumus atbalsta saņemšanai varēs sākt iesniegt tuvāko divu mēnešu laikā. Beigu termiņš lēmumu pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu un aizdevuma līguma noslēgšanai ir 2023. gada 31. decembris.

bottom of page