top of page

Lodžiju iestiklošanas piedāvājums

Lodžiju iestiklošana dzīvokļa īpašniekam sniedz būtiskas priekšrocības, tostarp:

☝️ energoefektivitāte - lodžijas iestiklošana samazina siltuma zudumus gada aukstajā laikā;

☝️ trokšņa izolācija - tiek samazināta trokšņa ietekme no ārpuses;

☝️ estētiskums - labiekārtojot iestikloto lodžiju, tiek vizuāli uzlabota arī mājas fasāde, piešķirot ēkai modernu izskatu;

☝️ tiek paplašināta izmantojamās telpas platība.

Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka lodžiju nesošās konstrukcijas, margas un ēkas fasādes sienas ir kopīpašums, kas vienlīdz pieder visu dzīvokļu īpašniekiem. Jebkuras izmaiņas, kas ietekmē nama fasādi, jāsaskaņo ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem.

Lodžiju iestiklošanu daudzdzīvokļu ēkā var veikt:

▶Atbilstoši pašvaldības izstrādātam tipveida ēku iestiklošanas risinājumam bez papildu saskaņošanas būvvaldē;

▶ Pēc fasādes skices, kuru savā starpā un būvvaldē saskaņojuši ēkas kopīpašnieki;

▶ Izstrādājot un saskaņojot būvniecības dokumentāciju-paskaidrojuma rakstu atsevišķam fasādes fragmentam.

Piedāvājam konsultācijas par lodžiju iestiklošanu, kā arī saskaņošanas procesa nodrošināšanu - rūpēsimies par Jūsu īpašuma attīstību kopā!

Pakalpojuma kopējās izmaksas veido lodžijas iestiklojuma ieceres izstrāde un saskaņošana (no 2000€), kā arī projektu vadības izmaksas.

Ja vēlaties saņemt piedāvājumu - sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, nosūtot e-pastu uz namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv, vai aizpildiet elektronisko pieteikuma formu pašapkalpošanas portālā www.BonoDomo.lv.

bottom of page