top of page

Kā pareizi rīkoties, ja bieži "pazūd" elektrība?

Ja dzīvoklī vai mājā bieži pazūd elektrība, noteikti ir nepieciešams sazināties ar ēkas pārvaldnieku un rast risinājumu, jo šādu pārrāvumu var izraisīt nopietns bojājums, piemēram, elektroinstalācijas pārkaršana. Šādi gadījumi rūpīgi jāizvērtē un jānoskaidro patiesais iemesls. Nepietiek tikai ar drošinātāju pārbaudi un to ieslēgšanu atpakaļ!

wide-selective-closeup-shot-illuminated-light-bulbs-hanging-from-ceiling_edited.jpg
Ja elektrība pazudusi visā rajonā

Ja elektrība pazudusi visā mājā un arī tuvākajās kaimiņu mājās, iemesls visticamāk ir saistīts ar traucējumiem elektrolīnijās un par to uzreiz var informēt  A/S “Sadales tīkls” – zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

Šajā gadījumā ir ieteicams atslēgt visas elektroiekārtas no strāvas, lai elektrības padeves atjaunošanas gadījumā un dzīvokļa īpašnieka prombūtnes laikā neatstātu ieslēgtās elektroierīces bez uzraudzības.

Ja kāds jau ir pieteicis šo elektrotīklu bojājumu un pakalpojuma sniedzējam ir Jūsu kontaktinformācija – uz savu tālruņa numuru saņemsiet informatīvu ziņu 20 minūšu laikā no notikuma brīža.

Elektrības traucējumi vienā ēkā vai dzīvoklī

Ja elektrības traucējumi ir tikai Jūsu dzīvoklī, būtu jāpārbauda vai ir ieslēgti dzīvokļa automātslēdži/drošinātāji (ja zināt kā to izdarīt un kur tie atrodas).

Katrā kāpņu telpā atrodas skapis ar skaitītājiem, kas saslēgti ar konkrētās kāpņu telpas dzīvokļiem. Iedzīvotāji paši var arī pārbaudīt, vai ir ieslēgti sava dzīvokļa automātslēdži – tā sauktie, drošinātāji. Ja slēdži ir izslēgti – tie ir jāieslēdz atpakaļ, ja ir padomju laika korķi – ir jānomaina uz jaunajiem.

Tomēr, ja nav pārliecības par to, kā pareizi ar drošinātājiem rīkoties, labāk sazināties ar savu ēkas pārvaldnieku vai ar sertificētu elektriķi, lai laicīgi novērstu problēmas iekšējos elektrotīklos. 

 

 

Biežākie iemesli elektroenerģijas padeves traucējumiem vienas daudzdzīvokļu ēkas ietvaros ir:

  • Novecojušas elektroinstalācijas

  • Neatbilstoša elektroiekārtu lietošana un to izraisīti bojājumi

  • Bojātas vai nolietotas elektroierīces dzīvoklī

 

 

Ja drošinātājus izsit tieši vienā dzīvoklī, jāpārliecinās, vai to neizraisa kāda elektroierīce, piemēram, jaunais kafijas automāts vai jaudīgs fēns. Par to pārliecināties ir ļoti vienkārši, pilnīgi visas ierīces dzīvoklī jāatvieno no kontakta un pēc tam, pa vienai ieslēdzot atpakaļ, jāvēro, kura no elektroierīcēm izraisa traucējumus. Iespējams elektroierīce ir bojāta, novecojusi vai neatbilst dzīvoklī piesaistītajai jaudai, kas ir iemesls drošinātāju izslēgšanai.

 !!! Arī pēc tam, kad ir konstatēti un novērsti iespējamie pārslodzes iemesli, ieteicams veikt profilaktisku speciālista apskati, lai pārliecinātos, ka tīklā vai kontaktligzdās nav izveidojušies bojājumi, piemēram, izkususi elektroizolācija vai bojāti kontakti, kas vēlāk var izraisīt daudz bīstamāku situāciju un augstāku risku ne tikai vienam dzīvoklim – bet visai mājai kopumā.

 

Atbildības un obligātās pārbaudes

Par elektroierīču un elektroinstalācijas drošību un stāvokli dzīvoklī atbild katrs īpašnieks pats. To nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu noteikumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, dzīvojamās mājas īpašnieks atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Par koplietošanas elektroinstalācijas drošību  ir atbildīgs ēkas valdītājs, īpašnieks vai pārvaldnieks, ja ar pārvaldnieku ir noslēgts pārvaldīšanas līgums,  kurš nepieciešamo remontdarbu veikšanai izmanto līdzekļus no mājas kopējā remonta fonda.

Dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodrošināt pietiekamu finansējumu nepieciešamo elektroinstalāciju remontdarbu vai nomaiņu veikšanai. Diemžēl, bieži dzīvokļu īpašnieki izvēlas īstenot vizuāli redzamākas pārmaiņas – piemēram, remontēt kāpņutelpu nevis veikt elektroinstalācijas un vadu maiņu.

 

Ikgadējās elektroinstalāciju pārbaudes

Par daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas elektroinstalāciju pārbaudi atbildīgs ir pārvaldnieks, savukārt par dzīvoklī esošo elektroinstalāciju pārbaudi atbildīgs ir dzīvokļa īpašnieks. Ugunsdrošības noteikumu 56. punkts paredz elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes veikšanu reizi 10 gados. Tādējādi elektroinstalācija ir jāpārbauda jau tagad, ja vien tas nav izdarīts pēdējo 10 gadu laikā, jo apmēram trešdaļa ugunsgrēku izceļas bojātas elektroinstalācijas dēļ. Ja īpašums tiek apdrošināts, tad apdrošināšanas aģents ir tiesīgs prasīt elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju. Ja elektroinstalācijas nebūs pārbaudītas, tad nelaimes gadījumā apdrošinātājs var atteikties izmaksāt kompensāciju.

 

“Latvijas Namsaimnieks” saviem klientiem piedāvā sertificēta elektroinženiera pakalpojumus, kurš veic elektroinstalācijas pārbaudi gan visā mājā kopumā, gan atsevišķos dzīvokļos, kā arī izsniedz atzinumu. Atzinumu un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju var pieprasīt valsts iestādes, veicot pārbaudes, un apdrošinātāji pirms līguma noslēgšanas vai pirms kompensācijas izmaksas.

Elektroinženiera izsaukumu ir viegli pieteikt sazinoties ar “Latvijas Namsaimnieks” klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 22124444.

bottom of page