top of page

Beidzās apkures sezona. Kā sagatavoties nākošajai un samazināt rēķinu par apkuri?

Savu klientu namos mēs katru gadu, beidzoties apkures sezonai, veicam siltumiekārtu apsekošanu un pārbaudi. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem tiek veiktas ikgadējās iekārtu apkopes, piemēram sūkņu darbības, gāzes vada armatūras un funkcionalitātes pārbaudes. Gadījumā, ja tiek konstatētas nepilnības, iedzīvotāji tiek informēti par nepieciešamajiem darbiem. Savlaicīgi veicot remontdarbus un uzlabojumus iespējams panākt izmaksu samazinājumu, vienlaikus nezaudējot komforta temperatūru dzīvokļos.

post-Apse (4).png
Sildelementu pārbaude dzīvokļos un termo audits

Katrs dzīvokļa īpašnieks, beidzoties apkures sezonai, var pārliecināties par sildelementu (radiatoru un konvektoru) stāvokli savā dzīvoklī. Ja gadījumā ir parādījusies korozija, absūbējums, rūsa vai citas problēmas, jāpaziņo savam apsaimniekotājam, kurš palīdzēs izvērtēt kā risināt konkrēto problēmu.

Bieži iedzīvotāji sūdzas par savu radiatoru termoregulatoru lietderību. Periods starp apkures sezonām ir īstais laiks, lai izvērtētu termoregulatoru maiņu pret kvalitatīvākām ierīcēm. Nomainot termoregulatorus, samazināsies arī apkures rēķini, jo siltumenerģija tiks tērēta efektīvi un atbilstoši dzīvokļa īpašnieka vajadzībām. Piemēram, pa nakti vai savā prombūtnē samazinot siltuma padevi.

Gadījumā, ja ēkā ir aizdomas par siltuma zudumiem, iesakām veikt termo auditu, lai izvērtētu lielo apkures rēķinu patieso iemeslu. Bieži apkure strādā maksimāli pieļaujamajā režīmā, bet vēlamā temperatūra netiek sasniegta. Cēloņi var būt divi – nepareizi izveidota dzīvokļa apkures sistēma vai nekvalitatīvs mājas siltinājums, piemēram, logu blīvējums, starpstāvu siltinājums utml.

Sildelementu nomaiņa

Ja iedzīvotāji izvēlas veikt apkures sistēmas maiņu, jārēķinās, ka tas ir laikietilpīgs un apjomīgs darbs un šobrīd ir īstais laiks, lai to sāktu realizēt. Nereti iedzīvotāji izrāda iniciatīvu tos mainīt tieši apkures sezonas sākumā – taču tajā brīdi tas vairs nav iespējams, tāpēc aicinām iedzīvotājus šo izplānot laicīgi. Sildelementu nomaiņas īstenošanai jāizveido tehniskā dokumentācija un projekts, kurš jāsaskaņo gan ar apsaimniekotāju, gan būvvaldē un jāizvēlas tikai sertificēts speciālists, kas veiks sistēmas maiņas darbus. Sertificēta speciālista piesaiste ir nepieciešama, lai darbi tiktu izpildīti tehniski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu visai mājai. “Latvijas Namsaimnieks” tehniskie speciālisti ir pieredzējuši un profesionāli šādu projektu īstenošanā.

 

Apkures sistēmas skalošana un citi priekšdarbi

Šī gada aukstā ziema parādīja, ka virknei ēku šādos laikapstākļos apkure tika traucēta, jo nav veikta apkures sistēmas skalošana. To iesakām veikt vismaz reizi desmit gados. Sistēmas skalošanu sertificēti darbinieki veic, izmantojot speciālu tehniku un tikai ražotāja ieteiktus ķīmiskos līdzekļus.

“Latvijas Namsaimnieks” darbinieki visas pārbaudes veic rūpīgi un atbildīgi, apzinot nepieciešamos remontdarbus jau savlaicīgi. Katru gadu augustā vai septembrī kopā ar a/s GASO un a/s Rīgas Siltums pārstāvjiem tiek veiktas visu apkures sistēmu mezglu pārbaudes.

Uz maija beigām Rīgas siltums organizē hidrauliskās pārbaudes – t.i. spiediena pacelšana pilsētas tīklos, lai pārbaudītu cauruļvadu izturību

 

Savlaicīgi risinājumi pirms apkures sezonas sākuma

Ja iedzīvotāji konstatē savā dzīvoklī vai koplietošanas telpā kādu sienas vai griestu defektu (piemēram, mitruma plankumus, pleķus utml.), aicinām nekavējoties sazināties ar apsaimniekotāju. Savlaicīgi veicot apsekošanu, iespējams novērst iespējamo problēmu, kas nerisināta, var izraisīt pat avārijas situāciju pie nākamās apkures sezonas uzsākšanas.

“Latvijas Namsaimnieks” klienti ātri un ērti var pieteikt speciālistu konsultāciju, apskati vai uzdot savus jautājumus par sildelementiem, izmantojot interneta vietni www.BonoDomo.lv vai arī zvanot uz Klientu centru pa tālruni 22 12 4444

bottom of page