top of page

Atkritumu izvešanas tarifa izmaiņas Rīgas pilsētā no 01.07.2022.

atkritumu-skirosana.jpg

Degvielas cenas pieauguma, inflācijas un likuma grozījumu dēļ no 01. jūlija Rīgā nedaudz pieaugs nešķiroto atkritumu izvešanas tarifi, ko apstiprināja Rīgas domes sēdē pieņemtais lēmums.
Galvaspilsētas pašvaldība atgādina, ka labākā iespēja atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšanai mājsaimniecībās ir šķirošana, un Rīgā veikta virkne pasākumu šķirošanas atvieglošanai.

Vēl viens no atkritumu tarifu pieauguma iemesliem ir grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka līdz gada beigām pašvaldībai un tās izvēlētajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jāveic grozījumi līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecībā uz nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu maksas apmēru. Izmaksas mainās, jo saskaņā ar likumu maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un šķirot bioloģiskos atkritumus būs izdevīgāk - divās atkritumu apsaimniekošanas zonās bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifi samazināsies.
Savukārt pirmajā un otrajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, kuru apsaimnieko SIA “Clean R”, sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas mainās arī saistībā ar atkritumu tilpuma un masas pieaugumu.
Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanos tarifos Rīgā no 01.07.2022.: 

 
Kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu? Šķirojot!
Rīgas pašvaldība atgādina, ka iepakojuma un stikla taras konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko iedzīvotājiem jāmaksā. Katrs lielais iepakojuma konteiners, kas 2022. gadā būs sašķirots pareizi un tiks izvests kā iepakojuma konteiners, var samazināt mājas atkritumu apsaimniekošanas izdevumus līdz pat 35%.
Aicinām iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību atkritumu šķirošanā un ieviest videi draudzīgus paradumus - gan savā ģimenē, gan mājā kopumā! Šķirojot atkritumus būs iespējams samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, tādejādi – maksāt mazāk un palīdzēt saglabāt tīru vidi sev apkārt!

Atkritumu izmainas_Latvijas Namsaimnieks.png


Atkritumu šķirošanas organizēšana
Šķirot ir iespējams visus atkritumus, kas rodas mājsaimniecībā – plastmasas, papīra un kartona iepakojumu, stikla taru, arī baterijas, nolietoto elektrotehniku, tekstilizstrādājumus, medikamentus u.c. Lietošanai iedzīvotājiem pieejams digitāls buklets un šķirošanas infografika, kuru var izmantot labākai izpratnei par pareizu atkritumu šķirošanu.

Papildus informācija: Rīgas domes mājaslapā

bottom of page