top of page

Dokumenti

Brīvas formas iesniegums.

Apliecinājums par rēķinu saņemšanas veidu.

Iesniegums e-pasta pievienošanai Latvijas Namsaimnieks datu bāzē.

Ūdens patēriņa pārtraukšanas iesniegums.

Parāda atmaksas grafika noslēgšanas iesniegums.

bottom of page