Dokumenti

Remonta darbu cenu lapa SIA “Latvijas Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo objektu dzīvokļos.

Brīvas formas iesniegums.

Apliecinājums par rēķinu saņemšanas veidu.

Iesniegums e-pasta pievienošanai Latvijas Namsaimnieks datu bāzē.

Ūdens patēriņa pārtraukšanas iesniegums.

Parāda atmaksas grafika noslēgšanas iesniegums.