top of page

Rīdziniekiem BIO atkritumu šķirošana no 01.03.2024. obligāta

Rīgā, no 2024. gada marta bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošana būs obligāta un pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vairāk par 10 dzīvokļiem, tiks uzstādīti konteineri bioloģisko atkritumu šķirošanai. To nosaka Rīgas domes pieņemtie grozījumi noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Aktīvi sākot BIO atkritumu šķirošanu, tiek prognozēts, ka nešķiroto atkritumu konteineri tik strauji nepiepildīsies, kā rezultātā iedzīvotāji varēs samazināt gan konteineru tilpumus, gan šo konteineru izvešanas biežumu, tādā veidā samazinot izmaksas par izvešanu. 

 

Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, taču pie nosacījuma, ja šo konteineru sastāvs ir atbilstošs un pareizi sašķirots. Pretējā gadījumā tas tiks izvests par nešķirotu sadzīves atkritumu maksu. 

Arī BIO atkritumu apsaimniekošana ir maksas pakalpojums, taču to izvešanas izmaksas ir būtiski zemākas nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

 

Ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu izvešanas cenrādi aicinām iepazīties zemāk:

  • SIA Clean R atkritumu izvešanas cenrādis:

  • SIA Eco Baltia Vide atkritumu izvešanas centrādis Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Rīgas Ziemeļu rajona administratīvā teritorijā:

 - par nešķirotu sadzīves atkritumu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu – 24,25 EUR/m3 bez PVN jeb 29,34 EUR/m3 ar PVN 21% 

 - par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu - 14,55 EUR/m3 bez PVN jeb 17,61 EUR/m3 ar PVN 21%

  • PS Lautus vide atkritumu izvešanas centrādis Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā:

 - nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa: 22.08 EUR par m3 bez PVN (ar PVN 26.72 EUR par m3);

 - dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa: 13.14 EUR par m3 bez PVN (ar PVN 15.90 EUR par m3).

Lūgums iedzīvotājiem godprātīgi attiekties pret šķirošanu, lai izvairītos no papildus izmaksām. Lūdzam skatīt zemāk īsu pamācību par pareizu BIO atkritumu šķirošanu:

 

 

Papildus informācija:

  • par BIO atkritumu obligātu šķirošanas prasību Rīgas domes mājaslapā

  • atkritumu šķirošanas pamācība

3943ab7d9d054d79bad57d11ed58e319e97d9730.webp
BIO atkriumi.png
bottom of page