top of page

Bērnu rotaļu laukumu pārbaude

Lai radītu bērniem drošu vidi un maksimāli samazinātu traumu risku spēļu laukumos, 2020.01.17. stājušies spēkā jauni spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi. Noteikumi paredz uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi. Prasību ieviešanai tika paredzēts 18 mēnešu pārejas periods. Tas nozīmē, ka visu daudzdzīvokļu namu pagalmu bērnu rotaļu laukumiem ir jābūt apsekotiem un reģistrētiem Patērētāju tiesību aizsardzības centā (PTAC) līdz 17.07.2021.

Bērnu rotaļu laukumu apsekošanas cena ir atkarīga no rotaļu elementu daudzuma. Tāpēc lūdzam visus māju iedzīvotājus izprast bērnu rotaļu laukumu apsekošanas vajadzību un mājas vecākajiem sazināties ar mums pa e-pastu namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv, lai saņemtu bērnu rotaļu laukumu apsekošanas piedāvājumu.

bottom of page