top of page

Izveidots vienotais atkritumu šķirošanas ceļvedis Rīgas pilsētā

285694758_316061827382278_7790028311982916811_n.jpg

Rīgas pašvaldība un trīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi iedzīvotāju ērtībām pirmo reizi Latvijā kopīgi izveidojuši vienotu ceļvedi, kas palīdzēs vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā, tādējādi veicinot rīdzinieku aktīvāku iesaistīšanos atkritumu dalītās vākšanas procesā, kā arī palīdzot samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu.

Līdz šim katrs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums darbojās pēc nedaudz atšķirīgām vadlīnijām, tādējādi ne visiem iedzīvotājiem bija skaidrs, kādus atkritumus drīkst izmest šķirošanas konteineros un kādus nedrīkst. Tagad kopīgā darbā izveidots ceļvedis, kas ļaus maksimāli vienkāršot un vienādot šķirošanas procesu iedzīvotājiem, lai viņiem vairs nebūtu jādomā, ko mest konteinerā, pārbraucot no darba mājās turpat Rīgā atšķirīgās teritorijās.

 

Rīgas domes mērķis ir radīt labākos piemērus vides politikā. Mūsu pamata princips – katram iedzīvotājam jānodrošina iespējas ērti un lēti dzīvot videi draudzīgi. Stiprinot šo principu, esam jau palielinājuši šķiroto atkritumu apjomu no 20% uz 25%. Šķirojot rīdzinieki jau ietaupījuši vairāk nekā  deviņus miljonus eiro. Šobrīd strauji pieaug šķirošanas iespēju skaits, jo konteineru uzstādīšana jāveic pie katras daudzdzīvokļu ēkas. Tas ir pieaudzis par 15% iepakojuma un 35% stikla konteineriem. Svarīgi, ka dalīta atkritumu savākšana ir iespēja samazināt rēķinus, jo iepakojuma izvešana ir bez maksas. Vienošanās par šķirošanas principiem visā Rīgā palīdz katram iedzīvotājiem vienoties ar saviem kaimiņiem par šo ceļu uz izmaksu samazināšanu,uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Valsts vides aizsardzības politika paredz arī turpmāku dabas resursu nodokļa (DRN) likmes ikgadēju pieaugumu. Minētās izmaiņas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu? Šķirojot!
Rīgas pašvaldība atgādina, ka iepakojuma un stikla taras konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko iedzīvotājiem jāmaksā. Katrs lielais iepakojuma konteiners, kas 2022. gadā būs sašķirots pareizi un tiks izvests kā iepakojuma konteiners, var samazināt mājas atkritumu apsaimniekošanas izdevumus līdz pat 35%.

Aicinām iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību atkritumu šķirošanā un ieviest videi draudzīgus paradumus - gan savā ģimenē, gan mājā kopumā! Šķirojot atkritumus būs iespējams samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, tādejādi – maksāt mazāk un palīdzēt saglabāt tīru vidi sev apkārt!


Atkritumu šķirošanas organizēšana
Šķirot ir iespējams visus atkritumus, kas rodas mājsaimniecībā – plastmasas, papīra un kartona iepakojumu, stikla taru, arī baterijas, nolietoto elektrotehniku, tekstilizstrādājumus, medikamentus u.c. Lietošanai iedzīvotājiem pieejams digitāls buklets un šķirošanas infografika, kuru var izmantot labākai izpratnei par pareizu atkritumu šķirošanu.

Papildus informācija: Rīgas domes mājaslapā

bottom of page