top of page

Atkritumu šķirošana Rīgā – obligāta prasība gan iedzīvotājiem, gan apsaimniekotājiem

Atkritumu skirosana_Latvijas Namsaimnieks.jpg

08.03.2022. ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Noteikumi paredz, ka pie katras daudzdzīvokļu mājas, kurai jau ir sadzīves atkritumu konteineris, jābūt novietotiem arī dzeltenās krāsas vieglā iepakojuma atkritumu konteinerim (mājā virs 5 dzīvokļiem) un zaļās krāsas stikla atkritumu konteinerim (mājā virs 10 dzīvokļiem).

Pie SIA "Latvijas Namsaimnieks" apsaimniekotajām mājām vai to tuvumā jau ir (vai tuvākajā laikā būs, ja tas ir iespējams) novietoti papildus otrreiz pārstrādājamo sadzīves atkritumu šķirošanas konteineri. Ja iedzīvotāji vēlās uzstādīt arī BIO konteineri (pārtikas un zaļajiem atkritumiem) - droši aicinām sazināties ar mums, lai varam to realizēt!
Aicinām iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību atkritumu šķirošanā un ieviest videi draudzīgus paradumus - gan savā ģimenē, gan mājā kopumā! Tas būs ne tikai materiāls, bet arī videi draudzīgs ieguvums. 

 

Viens no priekšnoteikumiem, lai veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, ir gādāt par to, lai pēc iespējas mazāk atkritumu tiktu nogādāts apglabāšanai poligonos. Ja atkritumi efektīvāk tiek dalīti savākti, pārstrādāti vai reģenerēti, mums ir lielāka iespēja virzīties uz aprites ekonomiku. Valsts vides aizsardzības politika paredz arī turpmāku dabas resursu nodokļa palielinājumu, kā ietekmē pieaugs arī iedzīvotāju izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu un to izvešanu. Tāpēc aicinām ikvienu atkritumus šķirot ne tikai tādēļ, lai samazinātu pašu veidoto atkritumu daudzumu, bet arī, lai varētu samazināt personīgās izmaksas par to apsaimniekošanu” stāsta Jānis Aizbalts, SIA “Eco Baltia Vide” valdes priekšsēdētājs.

 

Kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu? Šķirojot!
No 2022. gada ir palielinājusies nešķiroto atkritumu izvešanas maksa, ko aprēķina pēc izvestā apjoma. Šķirojot atkritumus ir iespējams šo apjomu samazināt, tādejādi – maksāt mazāk, jo šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pareizi šķirojot ietaupījums mēnesī visiem mājas iedzīvotājiem var sasniegt pat 35% - naudas izteiksmē tie var būt ap 1000 eiro gadā! Neizmet naudu miskastē - šķiro!
 

 

 

Vai zināji?

Uz vienu cilvēku radītais atkritumu daudzums mājsaimniecībās kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir vairāk nekā dubultojies. Tas ir palielinājies no 200 kilogramiem 1991. gadā līdz 500 kilogramiem 2021. gadā*. 

Šobrīd Getliņu poligons jau gandrīz ir sasniedzis atkritumu uzglabāšanas limitu, un tā kapacitāte pie šī brīža veidotajiem atkritumu apjomiem būs izsmelta tuvāko 5-7 gadu laikā.

Valsts izvirzītais mērķis paredz līdz 2035. gadam poligonos Latvijā apglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma un pārstrādāt vismaz 65%. Pašlaik poligonos tiek apglabāti vairāk nekā 60% atkritumu. Palīdzi samazināt poligonos apglabātos atkritumu apjomus – šķiro un ietaupi!

Skiro un ietaupi.webp


Atkritumu šķirošanas organizēšana
Šķirot ir iespējams visus atkritumus, kas rodas mājsaimniecībā – plastmasas, papīra un kartona iepakojumu, stikla taru, arī baterijas, nolietoto elektrotehniku, tekstilizstrādājumus, medikamentus u.c. Labs palīgs ir Latvijas Zaļā punkta izveidotā digitālā karte, kurā iespējams atrast tuvāko šķirošanas punktu jebkura veida atkritumiem - Latvijas Zaļais punkts (zalais.lv)

Papildus informācija:

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 87

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam

Visa veida atkritumu šķirošanas karte

Pamācība - kā pareizi šķirot?

* “Eurostat” - Eiropas Savienības Statistikas biroja dati

bottom of page