top of page

Par jaunu apkures sezonu
2021-2022

 

Visas "Latvijas Namsaimnieks" klientu mājas apkures sezonai gatavas!

 

Ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un sagatavošanās darbi un pirmajai dzīvojamai mājai apkure pēc iedzīvotāju lūguma tika pieslēgta jau 14. septembrī.

 

Pēc apkures sistēmas pieslēgšanas aicinām klientus pārbaudīt visus īpašumā esošos radiatorus, vai nav nepieciešams tos atgaisot, un, ja tas ir nepieciešams, aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, lai pieteiktu šādu pakalpojumu.

Iedzīvotāji jebkurā brīdī apkures sezonas laikā var arī informēt, ja nepieciešams veikt kādas izmaiņas temperatūras regulēšanā vai apkures pakalpojuma pieslēgšanā. Protams, ir svarīgi arī neaizsegt sildierīces ar mēbelēm vai aizkariem, kā arī – attīrīt tos no putekļiem, lai siltumenerģijas atdeve būtu efektīvāka.

 

Automātiski apkure tiek pieslēgta diennakts vidējai temperatūrai sasniedzot +8 grādus, taču, pēc iedzīvotāju pieprasījuma (mājas vecākā vai pilnvarotās personas pieteikuma) apkure var tikt pieslēgta arī ātrāk. Par šādu vēlmi lūdzam informēt mūsu klientu apkalpošanas centru:

bottom of page