top of page

Iedzīvotāji apkures sezonai ir gatavi

Strauji tuvojoties rudens un ziemas mēnešiem, mēs savlaicīgi esam sagatavojuši savu klientu mājokļus jaunās apkures sezonas sākumam. Visas “Latvijas Namsaimnieks” apkalpotās mājas šobrīd jau ir gatavas apkures pieslēgšanai, un vairākas jau ir sākušas apsildi. 

Apkures pieslēgšana ir katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašu iniciatīva. Iedzīvotāji, kuri jau šobrīd vēlas pieslēgt apkuri savam mājoklim, var vērsties pie mums ar šādu lūgumu. Mēs tālāk sazināmies un noformējam visu nepieciešamo dokumentāciju ar siltumenerģijas piegādātāju. Iedzīvotāji jebkurā brīdī apkures sezonas laikā var arī informēt, ja nepieciešams veikt kādas izmaiņas temperatūras regulēšanā vai apkures pakalpojuma pieslēgšanā. Mūsu klientiem apkures pieslēgšanas jautājumus ātri un ērti ir risināt, izmantojot platformu www.e-namsaimnieks.lv, rakstot e-pastu uz namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv vai zvanot uz 22 12 4444.

“Mūsu klientus ziema nepārsteigs. Jau šobrīd sākam saņemt informāciju par apkures pieslēgšanu vai konkrētiem laika periodiem, kuros mūsu klienti vēlas to pieslēgt. Tā kā esam uzņēmums ar ilgu pieredzi ēku apsaimniekošanas nozarē, mūsu klientu ēkās, tāpat kā visus iepriekšējos gadus septembra mēnesī, ir jau veikti visi nepieciešamie apsekošanas darbi, lai veiksmīgi uzsāktu apsildīt iedzīvotāju mājokļus”, saka Mihails Čerņavskis, “Latvijas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs.

Namu apsaimniekotājiem jāveic dažādi priekšdarbi, lai nodrošinātu ēku gatavību jaunās apkures sezonas sākumā. Nepieciešams pārbaudīt siltummezglu un infrastruktūras stāvokli, un pareizi veikt atgaisošanas procesu. Ja nepieciešams, namu apsaimniekotājs veic arī dažādus remontdarbus, lai iedzīvotājiem apkures sezonā būtu nepārtraukta siltuma padeve. ​

Atgādinām, ka iedzīvotāji paši ir atbildīgi par savlaicīgu komunālo maksājumu veikšanu, un, atsevišķu iedzīvotāju parāda gadījumā siltumenerģijas piegādātājs ir tiesīgs nesniegt apkures pakalpojumu konkrētajai ēkai. Jāņem vērā, ka apsaimniekotājs norēķinās ar siltumenerģijas piegādātāju tikai par tādu summu, kādu ieskaitījuši iedzīvotāji. Līdz ar to, iedzīvotāju kavētos komunālos maksājumus apsaimniekotājs nekreditē, un ir iespējama situācija, kad juridiski nav iespējams uzsākt, piemēram, siltuma apgādi, ja konkrētās daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem ir parādi vai kavēti maksājumi.

Tomēr mēs esam izstrādājuši procedūru, kas aizstāv tos ēkas iedzīvotājus, kuri ir godprātīgi veikuši maksājumus. Uzņēmumā izveidojot savu Debitoru nodaļu, mēs varam nekavējoties uzsākt parādu piedziņu no tiem iedzīvotājiem, kas ilgstoši izvairījušies no komunālo maksājumu veikšanas. Šāda pieeja ir efektīva, jo ļauj savlaicīgi reaģēt uz problēmsituācijām. Turklāt, nepērkot parādu piedziņas pakalpojumu, kā ārpakalpojumu, tiek ietaupīti gan līdzekļi, gan laiks, kas bieži ir ļoti būtisks faktors parādnieku saukšanai pie atbildības.

Aicinām klientus aktīvi informēt māju vecākos par siltumu un komforta temperatūru dzīvokļos. Pēc iedzīvotāju kopīga lūguma, iespējams šo temperatūru koriģēt – gan samazināt par noteiktiem grādiem, gan pēc vajadzības, palielināt. Būtiski, ka ēkās, kurās veikti ārsienu siltināšanas darbi, nomainīti logi vai veiktas citas ar energoefektivitāti saistītas renovācijas, iespējams ievērojami samazināt apkures izmaksas.

14.09.2020.

bottom of page