Efektīva māju pārvaldīšana

5

       Eksperta S.Sidorko prezentācija par efektīvu māju pārvaldīšanu.