Efektīva māju pārvaldīšana

3

       Eksperta S.Sidorko prezentācija par efektīvu māju pārvaldīšanu.